ردکردن این
event3

در سال جهت تولید و هم زمان با افتتاح مرکز نوآوری انستیتو توربین گاز ایران، اولین چالش نوآوری در صنعت توربین گاز اعلام شد.

این چالش با حمایت شرکت ملی گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران و انستیتو توربین گاز و شرکت تروبو کمپرسور نفت برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال ایده، پس از عضویت در پلتفرم وارد بخش چالش شوند.