ردکردن این

ASTRO BLOG

Introducing Low Carbon Fuels into Micro Gas Turbine Systems for Transmission to Net Zero

سخنران: پروفسور حمیدرضا گوهری استاد دانشگاه استفوردشایر انگلستان Prof. Hamidreza Gohari DarabkhaniProfessor of Low Carbon & Renewable Energy

افتتاح دفتر جدید انستیتو توربین گاز ایران

دفتر جدید انستیتو توربین گاز با حضور نماینده شرکت ملی گاز ایران و جمعی از فعالان صنعتی کشور

فراخوان چالش نوآوری: طراحی توربین

هم زمان با رونمایی و شروع به کار پلتفرم نوآوری توربین گاز، اولین چالش نوآوری در صنعت توربین

فراخوان چالش نوآوری: سامانه‌های پایش

در سال جهت تولید و هم زمان با افتتاح مرکز نوآوری انستیتو توربین گاز ایران، اولین چالش نوآوری

NEWSLETTER

Subscribe to get weekly horoscope, astro news and more to your mailbox