افتتاح دفتر جدید انستیتو توربین گاز ایران

دفتر جدید انستیتو توربین گاز با حضور نماینده شرکت ملی گاز ایران و جمعی از فعالان صنعتی کشور در دانشگاه علم و صنعت ایران افتتاح شد. این دفتر در مرکز فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران واقع شده است.

فراخوان چالش نوآوری: طراحی توربین

هم زمان با رونمایی و شروع به کار پلتفرم نوآوری توربین گاز، اولین چالش نوآوری در صنعت توربین گاز اعلام شد.

این چالش با حمایت شرکت ملی گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران و انستیتو توربین گاز و شرکت تروبو کمپرسور نفت برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال ایده، پس از عضویت در پلتفرم وارد بخش چالش شوند.

فراخوان چالش نوآوری: سامانه‌های پایش

در سال جهت تولید و هم زمان با افتتاح مرکز نوآوری انستیتو توربین گاز ایران، اولین چالش نوآوری در صنعت توربین گاز اعلام شد.

این چالش با حمایت شرکت ملی گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران و انستیتو توربین گاز و شرکت تروبو کمپرسور نفت برگزار می‌شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال ایده، پس از عضویت در پلتفرم وارد بخش چالش شوند.