بدون شک یکی از مهمترین صنایع کشور صنعت توربین گاز است که از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است. سال‌ها ا‌ست که بخش‌های صنعتی و دانشگاهی کشور به دنبال ارتباط نزدیک با یکدیگر بوده تا صنعت از توانمندی و پتانسیل دانشگاه‌ها بعنوان مراکز علمی کشور و دانشگاه‌ها نیز از توان کاربردی سازی و ارزش افزایی صنعت بهره مند گردند.

در کنار پیشرفت‌های اخیر صنعت نفت و گاز کشور و دستاوردهای بی‌شمار در توانمندسازی و داخلی‌سازی فناوری‌های تخصصی، مسئله اساسي که هم‌اکنون این صنعت را تهدید می‌کند، نبود زیرساخت تعاملی جهت ایجاد شبکه‌ همکاری بازیگران صنعت توربین گاز کشور می‌باشد. حضور مؤثر در این صنعت جز با داشتن شبکه‌های ارتباطی ممکن نیست.

شبکه توربین گاز ایران با هدف شبکه‌سازی و سازماندهی، ایجاد و توسعه بستر شبکه‌های مجازی، شناسایی بازیگران و ایجاد بستر همکاری آن‌ها در شبکه و در صورت لزوم نهادسازی به‌منظور حضور موثردر صنعت توربین گاز تأسیس شده است.

چشم‌انداز و رسالت شبکه

ایجاد پلتفرم یکپارچه و جامع از فعالان صنعت توربین گاز به منظور ترویج و تسهیل تبادل دانش و همکاری در راستای تحقیق، طراحی، توسعه و ساخت راهکارهای مرتبط با توربین گاز

  • تبدیل شدن به بزرگ‌ترین شبکه تخصصی توربین گاز منطقه با قابلیت مدیریت جامع تعاملات فعالان و در راستای هدف تقویت صنعت توربین گاز
  • تسهیل فرآیند تحقیق و توسعه و نوآوری باز با هدف کاهش ریسک، هزینه و زمان در توسعه فناوری در بستر پلتفرم جامع

  • ارتقای توانایی متخصصان صنعت توربین گاز از طریق ایجاد بستر جمع‌آوری، انتشار و تبادل دانش فنی

همکاران