ردکردن این

شبکه اجتماعی تخصصی

معرفی توانمندی‌ها و اشتراک دانش با شبکه متخصصان و پژوهشگران صنعت توربین گاز و اطلاع از آخرین رویدادها، اخبار، دستاوردها و پژوهش‌ها

شبکه متخصصان

دسترسی به شبکه گسترده متخصصان و پژوهشگران صنعت تروبین گاز. جستجوی هوشمند، دنبال کردن و تبادل نظر با اعضا و فرصت معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود به دیگران

مدیریت دانش

مدیریت دانش امکان مدیریت دریافت، طبقه‌بندی، نگهداری، بازیابی و بایگانی مستندات را با دسترسی راحت و جستجوی سریع امکان‌پذیر می‌کند. دسترسی به هر محتوایی در هر زمان و هر مکان با استفاده از این ابزار فراهم شده است.

فضای همکاری

ابزارهای متنوع برای مدیریت گروه‌های تخصصی و تیم‌های همکاری در یک جا جمع شده است. مانند جلسه مجازی، دانش‌نامه، چت، تقویم، مدیریت اسناد و…