ردکردن این

 

 

 

شبکه توربین گاز ایران

شبکه نوآوری صنعت توربین گاز ایران

مزایای عضویت

معرفی توانمندی‌ها

ایجاد صفحه شخصی برای معرفی توانمندی‌های تخصصی و سوابق حرفه‌ای

learn

آموزش

دسترسی به جدیدترین دوره‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی

شبکه‌سازی

دسترسی به بزرگ‌ترین شبکه متخصصان، پژوهشگران و فعالان صنعت توربین گاز

share

اشتراک دانش

اشتراک دانش، تجربیات و آخرین دستاوردها با شبکه صنعتگران و پژوهشگران

کارکردهای شبکه

function

دسترسی به مجموعه‌ای از امکانات و ابزارها جهت تسهیل نوآوری و اشتراک دانش

اخبار

افتتاح دفتر جدید انستیتو توربین گاز ایران

افتتاح دفتر جدید انستیتو توربین گاز ایران

دفتر جدید انستیتو توربین گاز با حضور نماینده شرکت ملی گاز ایران و جمعی از فعالان صنعتی کشور در دانشگاه…
فراخوان چالش نوآوری: طراحی توربین

فراخوان چالش نوآوری: طراحی توربین

هم زمان با رونمایی و شروع به کار پلتفرم نوآوری توربین گاز، اولین چالش نوآوری در صنعت توربین گاز اعلام…
فراخوان چالش نوآوری: سامانه‌های پایش

فراخوان چالش نوآوری: سامانه‌های پایش

در سال جهت تولید و هم زمان با افتتاح مرکز نوآوری انستیتو توربین گاز ایران، اولین چالش نوآوری در صنعت…